Thông số gạt bụi | Gia công tiện thông số phi tiêu chuẩn, nguyên liệu nhập.

Thủy Lực Nhất Tín cung cấp Gioăng phớt,Gạt bụi, của các hãng: Pet – Đài Loan, Wys, Kls, Jos – Hàn Quốc; Skf – USA; Hallite – Anh; Nok – Japan; … Nhất Tín hơn 20 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị thủy lực máy công nghiệp, Chúng tôi hiểu rõ tính năng và công dụng của từng sản phẩm gioăng phớt. Bạn cần tư vấn kỹ thuật hãy gọi số 0915 799 388. Kỹ sư Mr Mạnh sẽ tư vấn nhiệt tình ạ. Chúng tôi cung cấp đủ các thông số gạt bụi. Những thông số phi tiêu chuấn Nhất Tín có thể chế tạo, tiện, gia công được tất cả các loại gạt bụi xy lanh, gioăng phớt phi tiêu chuẩn theo đúng yêu cầu kỹ thuật với nguyên liệu nhập khẩu.

Đủ thông số gạt bụi. Uy tín - Chất lượng - Giá cạnh tranh!
Đủ thông số gạt bụi. Uy tín – Chất lượng – Giá cạnh tranh!

⛳ Một số Thông số gạt bụi tiêu chuẩn

Thông số gạt bụi có rất nhiều loại tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn khác nhau. Nhất tín cung cấp 1 số thông số tiêu chuẩn để bạn tham khảo ạ.

10*20*4/8
11.2*19.2*6
12*16*3/4
12*18*2.5/5
12*18*3.9/6
12*18*3.6/4.8
12*18*3.8/4.8
12*20*6
12.5*20.5*6
13*20*5/6.5
14*22*6
16*22*6
16*22*8/10
16*22*3.6/4.8
16*24*6
16*26*7/9.5
18*24*1.5/4
18*24*3.6/4.8
18*26*6
18*28*4/8
18.5*26*3.2/4
19*26*2.5/4
19*27*6
19.05*29.05*5.3/7
20*26*6/8
20*28*6
20*28*2.5/5
20*30*7/10
20*32*5/10
22*28*6
22*30*6
22.4*30.4*4.5/5.8
22.4*30.4*6
23.5*31.5*6
25*33*6
25*35*5/7
25*35*5.3/7
25*36.8*5/8
27*35*6
28*36*4 /7
28*36*4.5/5.8
28*36*6
28*39.8*5/6
28*40*5/10
29*40*5/6.5
30*38*4/7
30*38*4.5/5.8
30*38*6.5
30*40*5/6.5
31.5*39.5*6.5
32*40*4.5/5.8
32*41*6/9
32*40*6.5
34.925*44.45*4.76
35*43*6.5
35*45*6
35.5*43.5*6.5
36*44*4.5/5.8
38*46*6.5
30*40*10/7
40*48*4.5/5.8
40*48*6.5
40*50*10/7
43*51*5/6.5
45*53*4.5/5.8
45*53*4.5/7
45*53*6.5
48*56*6.5
48*65*6.5
50*58*6.5
50*40*10/7
50.8*60.33*5.5/7.2
53*61*6.5
53*61*5/7
55*63*6.5
55*65*5/8
55*65*6/8
56*64*6.5
58*66*6.5
60*68*6.5
60*70*5.3/7.3
60*70*6/8
63*71*6.5
65*73*6.5
67*75*6.5
70*78*4/7
70*80*8
70*80*5/8
71*81*8
75*85*8
80*88*4/7
80*90*5/8
80*90*8
82.55*95.25*6.35/9.53
85*95*8
90*100*8
92*105*7/10
95*105*8
98*108*8
100*110*8
100*112*7/11
100*115*6/8.5
101.6*114*7/10
105*115*8
110*120*8
110*125*6/9
112*122*8
115*125*8
118*128*8
120*130*8
120*132.2*7.2/12
120*133*9.5
120*135*7/9.5
125*138*6/8
125*138*9.5
125*140*6/8.5
125*139.5*8.5/12
130*143*9.5
130*140*7/9.8
136*149*9.5
140*150*7/9.5
140*153*9.5
145*158*9.5
150*163*9.5
150*164*9.5
150*168.5*9/14
155*165*7/9.5
160*170*7/9.5
160*174*7/9.5
165*179*9.5
170*184*9.5
170*194*7/9.5
180*190*6.8/7.6
180*194*9.5
180*195*6/8.5
180*198.5*9/14
185*195*7/9.5
187*200*9.5
200*214*9.5
204*218*9.5
207*217*5/7
210*223*7.5/10.5
210*223*7/9.5
210*224*9.5
212*226*9.5
220*233*7/9.5
220*234*7/9.5
230*244*9.5
240*253*7/9.5
250*264*9.5
265*280*9.5/11.5
280*294*9/11.5
330*350*10/14
345*365*10/15
400*420*10/18
420*455*24
475*495*10/15
720*750*18/28
18*28*5/9
20*30.5*9
22*32.5*9
25*35.5*9
28*38.5*9
30*40.5*10
32*42.5*10
35*45.5*10
40*50.5*10
45*55.5*10
50*60.5*10
50*70*12
55*67.5*11
60*72.5*11
63*75.5*11
16*24.5*7
70*82.5*11
73*85*7/11
75*87.5*11
80*92.5*11
85*97.5.11
90*102.5*11
95*107.5*11
100*112.5.11
110*124.5*12
120*134.5*12
125*139.5*12
130*144*9/14
135*149.5*9/14
220*238*9/14
360*376*16
14*22.5*4/7
36*46.5*6/10
115*129.5*8/12
130*144.5*8/12
140*154.5*9/14
145*159.5*9/14
150*164.5*9/14
155*169.5*9/14
160*174.5*9/14
170*184.5*9/14
180*194.5*9*14
200*214.5*9/14
220*236*10/16
230*246*10/16
240*256*10/16
250*266*10/16
280*296*10/16
300*316*10/16
320*336*10/16
306*376*10/16
100*112.5.11
110*124.5*12
120*134.5*12
125*139.5*12
130*144*9/14
135*149.5*9/14
220*238*9/14
360*376*16
14*22.5*4/7
36*46.5*6/10
115*129.5*8/12
130*144.5*8/12
140*154.5*9/14
145*159.5*9/14
150*164.5*9/14
155*169.5*9/14
160*174.5*9/14
170*184.5*9/14
180*194.5*9*14
200*214.5*9/14
220*236*10/16
230*246*10/16
240*256*10/16
250*266*10/16
280*296*10/16
300*316*10/16
320*336*10/16
306*376*10/16
12*24
13*19*4
14*22
14*24
19*31
20*32*6/9
22*34*6/9
25*37*6/9
28*40*6/9
30*42*6/9
31.5*44*6/9
32*44*7/10
34*46*7/10
35*47*7/10
35.5*47.5*7/10
36*48*7/10
38*50*7/10
40*52*7/10
40*62*8/11
45*57*7/10
50*62*7/10
50*72*8/11
55*69*8/11
56*70*8/11
60*70*7/10
60*74*8/11
63*77*8/11
55*65*7/10
65*75*7/10
65*79*8/11
70*80*7/10
70*84*8/11
75*85*7/10
75*89*8/11
80*90*7/10
80*94*8/11
85*95*7/10
85*99*8/11
90*100*7/10
90*104*8/11
95*109*8/11
100*114*8/11
105*121*9/12
110*126*9/12
112*128*9/12
115*131*9/12
120*136*9/12
125*141*9/12
130*146*9/12
140*160*10/14
145*165*10/14
150*170*10/14
155*175*10/14
160*180*10/14
170*190*10/14
175*195*10/14
180*205*12/17
200*225*12/17
210*230
215*240
220*245
225*250
230*255
240*265
250*275*12/17
180*205*10/14
185*210*12/17
210*235*12/17
200*220*12/17
215*240
220*245
225*250
230*255
240*265
250*275*12/17
180*205*10/14
185*210*12/17
210*235*12/17
200*220*12/17
DKB 20*32*6/9
DKB 22*34*6/9
DKB 25*37*6/9
DKB 28*40*6/9
DKB 30*42*6/9
DKB 31.5*44*6/9
DKB 32*44*7/10
DKB 34*46*7/10
DKB 35*47*7/10
DKB 35.5*47.5*7/10
DKB 36*48*7/10
DKB 38*50*7/10
DKB 40*52*7/10
DKB 45*57*7/10
DKB 50*62*7/10
DKB 55*69*8/11
DKB 56*70*8/11
DKB 60*74*8/11
DKB 63*77*8/11
DKB 65*79*8/11
DKB 70*84*8/11
DKB 75*89*8/11
DKB 80*94*8/11
DKB 85*99*8/11
DKB 90*104*8/11
DKB 95*109*8/11
DKB 100*114*8/11
DKB 105*121*9/12
DKB 110*126*9/12
DKB 112*128*9/12
DKB 115*131*9/12
DKB 120*136*9/12
DKB 125*141*9/12
DKB 130*146*9/12
DKB 140*160*10/14
DKB 145*165*10/14
DKB 150*170*10/14
DKB 155*175*10/14
DKB 160*180*10/14
DKB 170*190*10/14
DKB 175*195*10/14
DKB 180*205*12/17
DKB 200*225*12/17
DKB 210*230
DKB 215*240
DKB 220*245
DKB 225*250
DKB 230*255
DKB 240*265
DKB 250*275*12/17
DKB 180*205*10/14
DKB 185*210*12/17
DKB 210*235*12/17
DKB 200*220*12/17
DKB 13*19*4
DKB-GA 65*75*7/10
DKB-GA 75*85*7/10
DKB-GA 70*80*7/10
DKB-GA 55*65*7/10
DKB-GA 85*95*7/10
DKB-GA 90*100*7/10
DKB-GA 80*90*7/10
DKB-GA 60*70*7/10
DKB 40*62*8/11
DKB 50*72*8/11
DKB 210*235*12/17
DKB 200*220*12/17
DKB 13*19*4
DKB-GA 65*75*7/10
DKB-GA 75*85*7/10
DKB-GA 70*80*7/10
DKB-GA 55*65*7/10
DKB-GA 85*95*7/10
DKB-GA 90*100*7/10
DKB-GA 80*90*7/10
DKB-GA 60*70*7/10
DKB 40*62*8/11

⛳ Gioăng Phớt Nhất Tín nhận tiện các loại phớt theo yêu cầu đủ thông số gạt bụi. 

Phớt ben thủy lực là chi tiết rất nhỏ nhưng cực kì quan trọng và nhạy cảm trong hệ thống thủy lực, phớt ben thủy lực quyết định hệ thống có đạt được áp suất và lưu lượng hay không?.

 Trong quá trình bảo trì sửa chữa hệ thống thủy lực, khí nén, khi hệ thống bị tụt áp, nén không đủ áp suất, bộ phận kỹ thuật thường tháo ra kiểm tra phớt ben thủy lực hoặc phớt ben khí nén phát hiện nó bị bể hoặc trầy xước.

 Các vật liệu: PU, Teflon, Viton,… có khả năng chịu hóa chất, chịu nhiệt độ cao, chịu mài mòn rất tốt. Là 3 loại nguyên liệu phổ biến được sử dụng gia công phớt chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu mài mòn như: Phớt ben thủy lực, phớt bơm, phớt nén khí, phớt chắn bụi, phớt nhựa làm kín, phớt chịu nhiệt và các sản phẩm phớt đặc chủng khác

Việc chọn phớt ben thủy lực để thay thế rất đơn giản nhưng cũng gặp không ít phiền toái khi mua nó về lắp. Những phớt ben thủy lực lớn thường không có sẵn trên thị trường. Các công ty hay cửa hàng không dám trữ sẵn vì rất nhiều chủng loại và kích thước khác nhau. Do đó khách hàng thường phải đặt phớt tiện. Với kích thước nào Nhất Tín cũng có thể tiện được, Đủ các thông số gạt bụi.

Teflon chịu hóa chất, chịu nhiệt đến hơn 200 độ C, cơ tính tốt, chịu áp.

Nhựa Pu: chịu nhiệt dưới 90 độ C, đàn hồi tốt, chịu tải trọng tốt.•

Cao su viton: thường được dùng làm các loại gioăng phớt chịu hóa chất, chịu nhiệt hơn 200 độ C, chịu mài mòn cao như gioăng làm kín ổ trục, phớt bơm,…

Mỗi nguyên liệu đều có ưu điểm và nhược điểm khách nhau về cơ lý hóa. Cùng với sự khác biệt và chênh lệch về giá thành. Do vậy bạn cần xác định rõ loại Phớt tiện, gioăng phớt mình cần, yêu cầu kỹ thuật cụ thể như thế nào. Cần phải sử dụng nguyên liệu gì để tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo được mục đich sử dụng trong công việc. Bạn có thể gọi tới số 0915 799 388 Kỹ sư Mr Mạnh sẽ tư vấn cụ thể, nhiệt tình.

Gioăng và phớt có rất nhiều kích thước khác nhau. Nên để biết giá quý khách vui lòng liên hệ Zalo 0915 799 388 để được biết giá tốt nhất ạ.

Gioăng Phớt Nhất Tín - Phớt tiện - Đa dạng chủng loại - Giá tốt!
Gioăng Phớt Nhất Tín – Phớt tiện – Đa dạng chủng loại – Giá tốt!

⛳ Các loại gạt bụi, gioăng phớt Nhất Tín cung cấp.

Các loại gioăng phớt yếu là:

✍️ Bạc dẫn hướng, bạc thủy lực.

✍️ Phớt chữ U.

✍️ Phớt chắn dầu.

✍️ Dẫn hướng: Phíp vàng, Phíp sẫm, Gỗ, Sợi thủy tinh, dẫn hướng mềm,…

✍️ Phớt chữ V.

✍️ Các loại phớt piston,…

✍️ Phớt thủy lực đủ các thông số phớt thủy lực.

✍️ Phớt bộ DAS.

✍️ Phớt chịu nhiệt độ cao.

✍️ Phớt tiện PU theo yêu cầu.

✍️ Phớt ben, sin phốt.

✍️ Gạt bụi đủ các thông số.

✍️ Phớt cao su đúc theo yêu cầu.

✍️ Phớt bộ SPGO. Phớt bộ.

✍️ Phớt lò xo. Phớt TC, TG, Phớt lò xo chịu nhiệt.

✍️ Gioăng hộp, Gioăng hộp chịu nhiệt,…

✍️ Phớt bộ giảm áp, Phớt bộ HBTS, Phớt bộ GV.

✍️ Gioăng đúc theo yêu cầu.

✍️ Gioăng chịu nhiệt độ cao.

✍️ Phớt khí nén.

✍️ Phớt bơm nước.

✍️ Gioăng mét.

✍️ Gioăng X Ring.

✍️ Căn đệm Teflon, PU, Cao su, Nhựa, Sắt,….

✍️ Gioăng chỉ, gioăng nhẫn, o-ring,… Đủ các thông số.

✍️ Các loại phớt bộ,….

✍️ Gioăng thủy lực,…

✍️ Gạt bụi DKB, Gạt VA, Gạt bụi cứng, gạt bụi mềm,…

✍️ Gạt bụi DHS, Gạt bụi LBH, Gạt bụi WAI, Gạt bụi MDS, Gạt bụi JA và J.

📍 Gioăng, phớt bắt buộc phải đảm bảo:.

Biên độ đàn hồi tốt, chịu mài mòn

Khả năng chịu sự lão hóa.

Khả năng chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hóa chất.

Có đủ độ căng.

Biên độ đàn hồi tốt, chịu mài mòn

Khả năng chịu sự lão hóa.

Khả năng chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hóa chất.

Cấu tạo, kích thước gioăng và phớt thủy lực, gioăng cao su phải phù hợp với kết cấu cũng như kích thước của hệ thống thủy lực.

Thông số gạt bụi, KS Mr Mạnh tư vấn kỹ thuật nhiệt tình.
Thông số gạt bụi, KS Mr Mạnh tư vấn kỹ thuật nhiệt tình.

⛳ Cách thay thế gioăng phớt và những lưu ý quan trọng khi thay.

Khi bạn thay Gạt bụi hay gioăng phớt bạn làm như các bước sau:

📍 Bước 1: Bạn loại bỏ hết các gioăng và phớt cũ đi sau đó vệ sinh khe rãnh, máy móc thiết bị, lau khô thật sạch sẽ cả trong và ngoài.

📍 Bước 2: Bạn bôi mỡ đều vào toàn bộ thân gioăng và khe rãnh của phớt trước khi lắp vào máy để bảo vệ gioăng và phớt.

📍 Bước 3: Bạn nên dùng dụng cụ chuyên dụng để lắp gioăng, phớt vào khe rãnh, không để không không để bị cong vênh, không bị xoắn. Sau đó lắp tiếp các thiết bị khác vào đúng yêu cầu kỹ thuật.

Lưu ý:

📍 Khi lắp nếu là xi lanh thì phải đẩy hết không khí ra khỏi xi lanh. Khởi động máy từ từ và cho xy lanh lên xuống từ từ vài lần.

📍 Kiểm tra độ nhớt và độ sạch của dầu thủy lực. Nếu quá bẩn thì phải thay thế dầu mới. Ưu tiên dùng dầu của các hãng có thương hiệu. Nếu bị cạn dầu thì phải đổ thêm dầu.

📍 Gioăng phớt, gạt bụi phải được lắp bằng, không nghiêng lệch để đảm bảo độ kín khít và tăng tuổi thọ.

📍 Chọn Thông số gạt bụi, loại gioăng và phớt đúng kích thước, đúng chủng loại, đúng yêu cầu kỹ thuật.

📍 Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tháo lắp, tránh bị rách gioăng và phớt, tránh làm xước. Và khi lắp vào được chuẩn xác hơn.

📍 Kiểm tra ống xi lanh, ty xi lanh có bị xước hay không, bạc đỡ có bị cong, hay phình không. Nếu không đảm bảo bạn phải sửa chữa hoặc thay thế mới.

📍 Khe hở rãnh gioăng với phớt phải đúng theo tiêu chuẩn,…

📍 Đảm bảo dầu phải ngập đầy trong xi lanh trước khi cho máy hoạt động.

Gạt bụi Nhất Tín. Đủ chủng loại - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Gạt bụi Nhất Tín. Đủ chủng loại – Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

⛳ Các lĩnh vực của Thủy Lực Nhất Tín

Ngoài sản phẩm Gạt bụiThông số gạt bụi Nhất Tín còn có các sản phẩm: Van thủy lực. Van khí nén, Xilanh, Piston thủy lực. Chày cối đột, Bơm thủy lực, Dao cắt tôn cuộn, Dao cắt tôn tấm,… Phụ kiện thủy khí. Phớt thủy khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

 Nhất Tín chuyên thiết kế và sửa chữa các máy công nghiệp: Sửa chữa bộ lọc khí nén. Sửa chữa Xilanh thủy lực. Sửa chày cối đột, Sửa chữa van khí nén.… Sửa chữa máy thủy lực. Sửa chữa máy chấn tôn thủy lực. Sửa chữa máy khí nén. Sửa dao cắt tôn tấm và dao cắt tôn cuộn. Sửa chữa máy cắt tôn thủy lực. Sửa chày cối chấn,…Sửa chữa máy ép thủy lực,.. Sửa chữa bơm thủy lực.

Chế tạo:  Chế tạo các mặt hàng cơ khí khác, Piston. Các khuôn mẫu, Máy ép thủy lực.Xilanh,…

>>> Xem thêm: Phớt thủy lực

Phớt lò xo

Gioăng Phớt

⛳ Nhất Tín phân phối các sản phẩm tại các tỉnh như:

Thủy lực Nhất Tín phân phối đủ các thông số bụi, gioăng phớt và hiết bị thủy lực tại các tỉnh như: Tuyên Quang. Cần Thơ. Lào Cai. Tây Ninh. Vĩnh Phúc. Lâm Đồng. Hà Giang. Vĩnh Long. Bắc Ninh. Hậu Giang. Bình Thuận. Khánh Hòa. Hòa Bình. Hải Dương. Đắc Nông. Thừa Thiên Huế. Long An.Quảng Nam. Hà Nội. Trà Vinh. Gia Lai. Điện Biên. Nam Định. Bình Phước. Lai Châu. Nghệ An. Bình Định.Bình Dương. Yên Bái.

Thanh Hóa. Đồng Tháp. Hà Tĩnh. Hải Phòng. Đà Nẵng. Sóc Trăng. Đắc Lắc. Quảng Ninh. Hà Nam. Đồng Nai. Phú Yên. Quảng Bình, Lạng Sơn. Ninh Bình. Tiền Giang. Bắc Cạn.Bà Rịa-Vũng Tàu. Thái Bình. Kiên Giang. Quảng Ngãi. Cà Mau. Hưng Yên. Quảng Trị. Bạc Liêu. An Giang. Kon Tum. Cao Bằng. Ninh Thuận. Thái Nguyên. Phú Thọ. Thành phố Hồ Chí Minh. Bắc Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *